Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2013

Korean and Chinese Traditional Kid Song

Firstly i wanna say.... *marching band start playing*.... DUI BU QI for not sending any article for... *itung jari* aih, forget... 

okay, in ma old school.. every month there's any teacher come from another country... and, 2 of them was came from China and South Korea. some many of them is collage student. they all can speak in Bahasa and give us lesson 'bout there own country culture... and the most thing i love is when they'll telling us their own country traditional song. And i got the lyric, so check this out ! 
Si Burung & Keong (china)
Amen Aqian (achian) yike pu tao shu (se).Aneng-aneng lude ghong faya. wo miu bei zhe na zhong-zong de keya. Yibu yibu de wang shang pa.  Asu Ashang liang zhi hao linio Axi axi haha zhai xiaotao. putao cheng shu hai zao de (di) henna. Xian dai shang lai gan senme. Ahuang ahuang, lie bu yao xao de wa pa shang ta jiu ten' su lio
Three Bear (Korea)
Geomse malingga ga hanji beitse abagom, umagom, egigom. Abagom an dung-dung he. Umagom an …